Europuls – Centrul de Expertiză Europeană

Practici neloiale în mediul online – viitorul Act legislativ privind Piețele DigitaleSursă foto: https://www.euractiv.com/

În ultimii ani, a apărut un consens asupra necesității reglementării platformelor online care beneficiază de o poziție dominantă pentru a adresa unele caracteristici și conduite anti-concurențiale care sunt generate de acestea. Decidenții politici au realizat că politica europeană de concurență nu este suficientă pentru a adresa aceste aspecte. Astfel, Comisia Europeană a publicat oficial Actul legislativ privind Piețele Digitale (Digital Markets Act, prescurtat DMA) în data de 15 decembrie. DMA își propune să reformeze modul de aplicare a politicii europene de concurență în sectorul digital, prin reglementarea platformelor online sistemice care dețin statut de controlor al fluxului de informație (platforme gatekeeper). 

Cele trei obiective urmărite de DMA sunt: 

 1. Stabilirea unor criterii și praguri pentru desemnarea unei platforme ca fiind gatekeeper
 2. Introducerea unei liste de obligații și limite pentru aceste platforme, precum și sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor
 3. Introducerea unui mecanism de investigare a piețelor care îi va permite Comisiei Europene să actualizeze criteriile și obligațiile, sau să adopte remedii pentru a adresa încălcările sistematice ale regulilor 

Acest articol își propune să prezinte principalele elemente propuse de Comisia Europeană și să analizeze impactul asupra mediului de afaceri și a consumatorilor. 

Sferă de aplicare 

Regulamentul va fi aplicabil doar serviciilor de bază („core platform services”) furnizate de platformele identificate a fi gatekeeper, desemnate în funcție de următoarele criterii cumulative:

 1. Testul mărimii întreprinderii.Întreprinderea are un impact semnificativ asupra pieței interne UE. Acest criteriu se prezumă a fi îndeplinit atunci când:
  • Întreprinderea din care serviciul de bază face parte a realizat o cifră de afaceri de peste 6,5 miliarde EUR în Spațiul Economic European în fiecare din ultimii trei ani financiari
  • Capitalizarea medie de piață sau valoarea echitabilă de piață a întreprinderii a fost de cel puțin 65 miliarde EUR în ultimul său exercițiu financiar și oferă, de asemenea, un serviciu de platformă de bază în cel puțin trei state membre ale UE.
 2. Testul serviciului de bază a platformei.Întreprinderea are o poziție de intermediere puternică între un număr mare de utilizatori și întreprinderi, atunci când operează un serviciu de bază. Acest criteriu se prezumă a fi îndeplinit atunci când: 
  • Furnizorul unui serviciu de bază are peste 45 de milioane de utilizatori finali activi lunari stabiliți sau aflați în UE și peste 10.000 de utilizatori activi anuali care sunt întreprinderi utilizatoare de servicii de intermediere online („business users”) stabiliți în UE în ultimul exercițiu financiar al furnizorului
 3. Întreprinderea deține o poziție solidă și durabilă pe piață, sau urmează să o dețină.Acest criteriu se prezumă a fi îndeplinit dacă criteriile din pragul 2 au fost îndeplinite în fiecare din ultimele trei exerciții financiare 

Serviciile de bază ale unei platforme includ: servicii de intermediere online, motoare de căutare, rețele sociale, servicii de partajare video, servicii de comunicații electronice interpersonale, sisteme de operare, servicii de cloud computing, servicii de publicitate, inclusiv orice servicii de intermediere publicitară. 

Întreprinderile care îndeplinesc criteriile de mai sus în legătură cu orice serviciu de platformă de bază vor avea trei luni, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului – sau din momentul în care încep să îndeplinească criteriile – să notifice Comisia Europeană că îndeplinesc pragurile. Comisia va avea 60 de zile pentru a lua în considerare notificarea și argumentele invocate de companie, urmând a decide dacă desemnează întreprinderea ca „gatekeeper”. Dacă desemnarea se efectuează, o companie va avea șase luni pentru a începe să se conformeze cu listele de obligații și limite impuse de Regulament. Conformitatea trebuie să continue până în momentul în care Comisia decide că platforma nu mai are statut de gatekeeper. Comisia va fi obligată să revizuiască desemnările cel puțin o dată la doi ani.

În același timp, Comisia va avea la îndemână un instrument de investigație a piețelor pentru a desemna platforme gatekeeper adiționale care nu îndeplinesc pragurile de mai sus, pentru a analiza practici anti-concurențiale emergente și impune obligații noi, sau pentru a aplica remedii în cazuri de neconformitate. 

Obligații și interdicții pentru platformele gatekeeper

Comisia Europeană a identificat două tipuri de obligații: de auto executare și care necesită specificație ulterioară. 

 1. Obligații de auto executare care nu necesită specificații
 • Separarea datelor provenite din servicii diferite: să restricționeze combinarea datelor personale provenite din serviciul de bază cu alte date provenite din alte servicii oferite de platformă sau de terțe părți, cu excepția cazului în care utilizatorul final a validat opțiunea specifică și consimțământul a fost acordat conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD). 
 • Acces la servicii în afara platformei:să permită întreprinderilor utilizatoare a serviciului de bază să ofere prin alte servicii de intermediere online aceleași produse sau servicii utilizatorilor finali la prețuri și condiții diferite de cele oferite prin serviciul de intermediere a platformei gatekeeper. 
 • Acordarea de oferte în afara platformei:să permită întreprinderilor utilizatoare a serviciului de bază să își promoveze oferta către utilizatori finali obținuți prin serviciul de bază și să încheie contracte cu aceștia în afara platformei 
 • Sesizări către autorități publice: să nu restricționeze întreprinderile utilizatoare de a ridica probleme către autoritățile publice referitoare la practicile platformei gatekeeper
 • Legarea serviciului de identificare:să oblige întreprinderile utilizatoare să folosească, ofere sau interopereze cu un serviciu de identificare a platformei gatekeeper pentru serviciile utilizatorilor de afaceri
 • Legarea și gruparea serviciilor oferite de platforme gatekeeper: să nu condiționeze utilizatorii să se aboneze sau să se înregistreze la alte servicii de bază furnizate de platformă pentru a accesa serviciul primar 
 • Acces la date pentru verificarea anunțurilor publicitare găzduite:să pună la dispoziția întreprinderilor care fac publicitate pe platforma lor instrumentele și informațiile necesare pentru ca agențiile de publicitate și editorii să poată efectua propria verificare independentă a anunțurilor lor publicitare găzduite de platforma gatekeeper.
 • Obligații de auto executare care necesită specificație ulterioară
 • Avantajul acumulării datelor:să nu folosească date obținute din serviciul de bază a unei platforme în relație cu întreprinderile utilizatoare a serviciilor pentru a concura apoi cu acestea
 • Dezinstalarea aplicațiilor preinstalate:să permită utilizatorilor finali să dezinstaleze orice aplicații software preinstalate 
 • Instalare liberă a aplicațiilor și app store-urilor:să permită instalarea și utilizarea eficientă a aplicațiilor software terțe sau alte app store-uri
 • Comutarea serviciilor și abonarea la aplicații software:să nu restricționeze tehnic utilizatorii finali de la comutarea serviciilor (switching) și abonarea la aplicații software accesate sub sistemul de operare al unei platforme gatekeeper
 • Interoperabilitate:să permită întreprinderilor utilizatoare și furnizorilor de servicii auxiliare accesul și interoperabilitatea cu același sistem de operare, hardware sau caracteristici software care sunt disponibile sau utilizate în furnizarea de către platforma gatekeeper a oricăror servicii auxiliare
 • Clasare echitabilă și nediscriminatorie:să nu trateze mai favorabil serviciile sau produsele oferite de către platformă în clasarea (ranking) în  comparație cu serviciile sau produsele similare oferite de terți 
 • Access la indicatori de performanță:să ofere agenților de publicitate și editorilor, la cererea acestora, în mod gratuit, accesul la instrumentele de măsurare a performanței a platformei gatekeeper și informațiile necesare pentru ca agenții de publicitate și editorii să efectueze propria verificare independentă a inventarului publicitar
 • Portabilitate:să permită portabilitatea efectivă a datelor generate prin activitatea utilizatorilor sub rezerva restricțiilor privind datele cu caracter personal
 • Acces la date pentru motoarele de căutare furnizate de terți:platformele gatekeeper care sunt furnizori de motoare de căutare vor fi nevoite să furnizeze acces la date privind căutările online, clicurile și vizualizări către furnizori terți de motoare de căutare la cererea acestora. Accesul va fi acordat în condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii (FRAND) sub rezerva anonimizării datelor personale. 
 • Acces echitabil la app store-uri:să aplice condiții generale echitabile și nediscriminatorii de acces pentru utilizatorii de afaceri la app store-ul gatekeeper-ului

În plus, platformele desemnate gatekeeper vor trebui să notifice Comisia privind fuziuni sau achiziții a altor furnizori de servicii de platformă sau digitale avute în vedere. 

Sancțiuni 

Nerespectarea obligațiilor poate avea următoarele consecințe:

 • Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală la nivel global a companiei
 • Penalități de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie
 • Remedii suplimentare corective în urma încălcărilor sistematice ale normelor prevăzute 

Impact și analiză

Regimul are intenția de a complementa politica europeană de concurență actuală, prin introducerea de măsuri ex-ante de corecție pe lângă cele ex-post, ce vor permite o intervenție mai rapidă. Chiar dacă reglementarea platformelor gatekeeper va fi realizată de Comisia Europeană, statele membre UE vor avea instrumente la dispoziție pentru a reglementa practici anti-concurențiale într-un mod mai general și vor avea o voce în executarea Regulamentului prin reprezentanții care vor fi numiți în cadrul Comitetului Consultativ pentru Piețele Digitale, ce va fi consultat de Comisie înainte de a adopta decizii, inclusiv referitor la conformitate și sancțiuni. Statele membre ar putea solicita, de asemenea, deschiderea unei investigații pentru a stabili dacă o anumită platformă are statut de gatekeeper, în cazul în care trei sau mai multe state membre solicită o investigație.

Platformele din România nu vor intra sub sfera de aplicare a Regulamentului având în vedere că nu îndeplinesc criteriile cumulative, astfel impactul asupra companiilor tehnologice românești nu va fi direct, decât dacă ar ajunge să îndeplinească criteriile în viitorul apropiat sau dacă sunt desemnate de Comisie în cadrul unei investigații de piață. În schimb, un număr de companii internaționale, precum Google sau Facebook, vor trebui să își modifice conduita, ceea ce prevede costuri de conformitate semnificative. 

Pentru platformele mici acest Regulament reprezintă o oportunitate, pentru că practicile anti-concurențiale ale platformelor gatekeeper ar putea elimina anumite bariere de intrare pe piață (ex: acces la date sau interoperabilitate). Astfel, noile platforme vor putea concura și crește mai ușor pe termen lung. În plus, consumatorii, vor avea acces la mai multe servicii online și vor fi mai protejați de practici injuste. 

Actul legislativ privind piețele digitale le va oferi întreprinderilor care folosesc platforme acces la anumite date deținute de controlorii fluxului de informație. De asemenea, vor putea să aleagă între diferite platforme unde să își pună la dispoziție serviciile sau produsele și vor avea mai multe posibilități de a trece la altă platformă sau de a le folosi serviciile în funcție de nevoi. 

Concluzie 

Actul privind piețele digitale, dacă va fi adoptat în forma actuală, ar putea contribui la o piață unică digitală mai justă pentru întreprinderi și consumatori. Această propunere are potențialul de a încuraja inovația, sprijini creșterea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și oferi acces la mai multe servicii online consumatorilor. Acesta lucru va fi posibil prin interzicerea unor practici neloiale observate în piețele digitale practicate de platformele care au poziție dominantă. 

În ceea ce privește pașii următori, Comisia va transmite propunerea legislativă către Parlamentul European și Consiliul UE, lansând procedura ordinară legislativă. Se preconizează ca negocierile asupra propunerii să dureze în jur de 3-4 ani până instituțiile vor ajunge la un acord. 

Notă: Opiniile exprimate de către autori sunt strict personale și nu implică în niciun fel poziția altor entități.Update cookies preferences