Europuls – Centrul de Expertiză Europeană

Termeni și condiții

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Colectăm și folosim date referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre. Facem asta tocmai ca parte a modului în care desfășurăm activitățile prin care promovăm integrarea europeană și cetățenia activă. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele noastre sau pentru a primi newsletterele noastre.

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Europuls colectează și utilizează datele personale. Confidențialitatea dumneavoastră este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la Europuls. Prin urmare, ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Cum sunt definite datele personale?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, de identitate economică, culturală sau socială.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, donatori, alte persoane care contactează și vizitează site-ul Europuls și reprezentanții acestora, potențiali angajați, voluntari, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin site-ului Europuls (www.europuls.ro) precum și celorlalte date personale pe care Europuls le colectează prin email sau evenimente offline.

Politica de confidențialitate descrie:

scopurile pentru care Europuls colectează și utilizează datele dumneavoastră;
temeiurile pentru prelucrarea datelor;
categoriile de date cu caracter personal pe care Europuls le colectează și procesează;
durata procesării acestor date;
drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
către cine poate dezvălui Europuls datele personale


SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii cu Europuls, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară Europuls . Astfel, Europuls utilizează datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

Dacă sunteți un donator pentru Europuls:
1.1. Furnizarea de informații despre Europuls

Europuls utilizează datele dumneavoastră personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea Europuls precum rapoartele anuale

1.2. Comunicare

Europuls utilizează datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu activitatea Europuls, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante. Europuls se bazează în acest caz pe acceptarea statutului Europuls ca temei pentru prelucrare.

1.3. Trimiterea de newslettere

Europuls poate utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Europuls. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul de a primi aceste newsletters, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul „dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la [email protected].

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, telefonul, adresa precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter:
2.1. Furnizarea de informații despre activitatea Europuls

Europuls utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, calls to action, sondaje sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare

Europuls utilizează datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu evenimentele Europuls, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3. Trimiterea de newslettere

Europuls poate utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea Europuls, proiecte, comunicatele de presă ale Europuls, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la [email protected]. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dumneavoastră, fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al/pentru Europuls:
3.1. Menținerea relației noastre contractuale

Europuls utilizează datele dumneavoastră personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. Europuls se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare

Europuls utilizează datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu orice problemă relevantă pentru servicii sau proiecte. Europuls se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de e-mail, telefonul precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener Europuls:
4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne mentine relatia contractuala cu partenerii nostri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare

Folosim datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu orice problemă relevantă pentru afaceri sau proiect. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dumneavoastră, fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Europuls, de obicei de către dumneavoastră, .

Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:
Folosim datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Europuls, și anume protejarea acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru:
Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră când vizitați site-ul nostru (www.europuls.ro) pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru.

Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, Europuls poate prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică Europuls. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care Europuls sunt obligați din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Europuls în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Europuls de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastră, Europuls vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Europuls).

Dacă oferiți Europuls datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care Europuls intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Europuls.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dumneavoastră vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa [email protected].

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dumneavoastră personale, dacă sunt incorecte;
dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit dsau să transmiteți aceste date unui controlor de date.
Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Europuls, Blv. Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, România sau prin trimiterea unui e-mail către noi la [email protected].

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA ​​ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 1 august 2020.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul Europuls.
Update cookies preferences